دانشگاه شهید بهشتی

شیوه نامه ارتباط با کارشناسان آموزش دانشکده معماری- ارشد 1399

تاریخ انتشار: 1399/08/07 02:02 ب.ظ

قابل توجه پذيرفته شدگان مقطع كارشناسي ارشد ورودي ٩٩

بدينوسيله به اطلاع مي رساند در صورت بروز مشكل در روند ثبت نام غيرحضوري و انتخاب واحد مي توانيد در روزهاي چهارشنبه ٧ آبان ماه و شنبه و يكشنبه ١٠ و ١١ آبان ماه در ساعات اداري( ٨ الي ١٥) با شماره تلفن كارشناسان مربوطه بشرح ذيل تماس حاصل فرماييد. 

خانم محبي( كارشناس رشته هاي بازسازي پس از سانحه، برنامه ريزي شهري، برنامه ريزي منطقه اي و طراحي شهري) ٠٢١٢٩٩٠٢٨٨١

خانم عبدي ( كارشناس رشته هاي مديريت پروژه و ساخت، فناوري معماري و معماري و انرژي) ٠٩٣٥٣١٢٩٦٠٧

خانم ميركريمي (كارشناس رشته هاي مهندسي معماري منظر و مهندسي معماري) ٠٩٣٠٥٠٣٣٣١٨

اطلاعيه هاي مربوط به راهنماي پذيرش و انتخاب واحد پذيرفته شدگان مقطع كارشناسي ارشد ورودي ٩٩ ​

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: شیوه نامه ارتباط با کارشناسان آموزش دانشکده معماری- ارشد 1399
منبع خبر دانشکده معماری و شهرسازی
تعداد مشاهده: 366
اخبار : شیوه نامه ارتباط با کارشناسان آموزش دانشکده معماری- ارشد 1399
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی