دانشگاه شهید بهشتی

برگزاری سلسله نشست های میان رشته ای «قرآن و علوم انسانی»

تاریخ انتشار: 1399/08/07 08:20 ب.ظ

سلسله نشست های میان رشته ای «قرآن و علوم انسانی» به همت انجمن اعجاز قرآن و پژوهشکده اعجاز قرآن دانشگاه شهید بهشتی با همکاری مرکز مطالعات میان رشته ای جهاد دانشگاهی، انجمن مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی و وبینار بهشتی برگزار می شود.

در این سلسله نشستها که به شکل آنلاین برگزار می شود صاحبنظران از ارتباط قرآن و علوم انسانی در حوزه های مختلف سخن خواهند گفت. دکتر احمد پاکتچی، دکتر رحیم نوبهار، دکتر احمد خاتمی، دکتر محمد علی انصاری، دکتر سید محمد سادات منصوری، دکتر قاسم درزی و دکتر محمد قندهاری در این سلسله نشستها به گفتگو خواهند نشست.

علاقه مندان می توانند از طریق آدرس زیر به صورت مجازی در این نشستها شرکت نمایند:

www.sbu.ac.ir/webinar

قرآن و علوم انسانی copy.jpg 
 
 


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: قرآن و علوم انسانی، مطالعات میان رشته ای قرآن، قرآن و مدیریت، قرآن و حقوق، قرآن و علوم شناختی، قرآن و تاریخ، قرآن و روایت شناسی، قرآن و عهدین، قرآن و ادبیات فارسی
منبع خبر پژوهشکده اعجازقرآن
تعداد مشاهده: 291
اخبار : برگزاری سلسله نشست های میان رشته ای «قرآن و علوم انسانی»
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی