دانشگاه شهید بهشتی

برگزاری دوره سوم آزمون بسندگی زبان انگلیسی به تعویق افتاد

تاریخ انتشار: 1399/08/17 11:57 ق.ظ

به اطلاع متقاضیان دوره سوم آزمون بسندگی زبان انگلیسی دانشگاه شهید بهشتی می رساند که برگزاری دوره سوم آزمون بسندگی زبان انگلیسی که قرار بود در تاریخ ۲۲ آبان ماه برگزار شود، به خاطر شیوع گسترده ویروس کووید 19 به تعویق افتاده است و به محض عادی شدن شرایط، زمان جدید برگزاری آن اطلاع رسانی خواهد شد.


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: برگزاری دوره سوم آزمون بسندگی زبان انگلیسی به تعویق افتاد
منبع خبر دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تعداد مشاهده: 185
اخبار : برگزاری دوره سوم آزمون بسندگی زبان انگلیسی به تعویق افتاد
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی