دانشگاه شهید بهشتی

جدب پژوهشگر پسا دکتری دانشکده علوم ورزشی و تندرستی

تاریخ انتشار: 1399/08/19 12:10 ب.ظ

دانشکده علوم ورزشی و تندرستی در نظر دارد یک نفر پژوهشگر پسادکتری در زمینه « شناسائی عوامل خطر و بررسی آنها با آسیب­های ورزشی ورزشکاران زبده»

به مدت یک نیم سال تحصیلی و زیر نظر آقای دکتر فریبرز هوانلو جذب نماید.

متقاضیان واجد شرایط ضمن تکمیل فرم مربوط که در سایت دانشگاه بخش فرمهای معاونت معاونت پژوهشی و فناوری قابل دسترسی می باشد ؛ فرصت دارند تا تاریخ 24/08/1399

فرم تکمیل شده و مدارک خود را به آدرسF.rahbar@mail.sbu.ac.ir ارسال نمایند.

 

 


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: جدب پژوهشگر پسا دکترا
منبع خبر معاونت پژوهشی و فناوری
تعداد مشاهده: 401
اخبار : جدب پژوهشگر پسا دکتری دانشکده علوم ورزشی و تندرستی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی