دانشگاه شهید بهشتی

خاک را دامان پـــر زر مي کند فصل خـــــزان

تاریخ انتشار: 1399/08/23 01:48 ب.ظ

خاک را دامان پـــر زر مي کند  فصل خـــــزان               بادهــــا را  کيمياگر   مي کند فصل خزان

شاخساران  را  به رنگ  عــود  برمـــــــي آورد                برگهــــا را  صندل تر  مي کند فصل خزان

طوطيـان    سبزپــــوش   عالـم    ايجــاد   را                 حلـه  طـاوس  در   بـر  مي کند فصل خزان

از  رخ  زرين، بســاط  خاک را در يک نفــــس                 آسمــان  پر  ز اختــر  مي کند فصل خزان

مي پرد  چون  نامـه اعمال، برگ از شاخســ ـار                 بـاغ را صحـراي محشـر مي کند فصل خزان

رتبه  ريـزش  بـود    بالاتـــر  از   اندوختـــن                  از بهـاران  جلوه  خوشتر مي کند فصل خزان

برگ را چون ميوه هاي پخته مي ريزد به خاک                  پـاي خواب آلــود  را  پر  مي کند فصل خزان

بوسه  بر دستش، که از نقش و نگار دلفريـــب                   برگهـا   را  دست  دلبـر  مي کند فصل خزان

گر چه از دست زر افشانش زمين کان طلاست                   خرقــه  صد  پـاره  در بر  مي کند فصل خزان

از رخ  چون زعفـران،  چين  جبيـن  خـاک را                  خنـده رو  چون  سکه  زر  مي کند فصل خزان

در کهنسـالي   عيـار   فکرهـا    روشنترســت                  آبهـــا  را   پاک   گوهــر  مي کند فصل خزان

مي کَند  از  پيــکر   بستـان   لباس    عاريت                   برگ پوشــان  را  قلنــدر  مي کند فصل خزان

بر اميد  خط  پاکــي  از  جهـان  رنگ  و  بـو                   هر چه  دارد  خــرج  دفتر  مي کند فصل خزان

 

صائب تبریزی

گالری تصویری پاییز در پردیس ولنجک دانشگاه شهید بهشتی

گالری تصویری پاییز در پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور

 

 WhatsApp Image 2020-11-13 at 12.39.27.jpeg
WhatsApp Image 2020-11-13 at 12.42.04.jpegSorosh-Icon
کلید واژه ها: پاییز دانشگاه، صائب تبریزی
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 647
اخبار : خاک را دامان پـــر زر مي کند فصل خـــــزان
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی