دانشگاه شهید بهشتی

حضور کارمندان دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی در نیمه اول آذر ماه

تاریخ انتشار: 1399/09/01 01:42 ب.ظ


حضور کارکنان دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی در نیمه اول آذر ماه بشرح زیر است:

99/9/1 : خانم عرب ، خانم موسیوند

99/9/2 : خانم سپاسی و خانم والی

99/9/3 : آقای طاهری و آقای عسکری

99/9/4 : خانم یاقوتی و خانم والی

99/9/5 : خانم شاهمردی و خانم مرندی

99/9/8 : خانم عباسی و خانم دژپسند

99/9/9 : خانم خانی و آقای عسکری

99/9/10 : آقای عزیزالهی و آقای عابدینی

99/9/11 : خانم بخشعلی و اقای عابدینی

99/9/​12 : آقای عزیزالهی و اقای عابدینی

ضمنا شماره تماس ۲۹۹۰۲۹۷۶ (دبیرخانه) در ساعات اداری ایام فوق پاسخگو خواهد بود.​


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: حضور - کارکنان - دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی- ایام تعطیلی نیمه اول آذر
منبع خبر دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
تعداد مشاهده: 253
اخبار : حضور کارمندان دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی در نیمه اول آذر ماه
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی