دانشگاه شهید بهشتی

جذب پژوهشگر پسادکتری دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست

تاریخ انتشار: 1399/09/03 02:22 ب.ظ

دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست  دانشگاه شهیدبهشتی در نظر دارد یک نفر پژوهشگر پسادکتری در زمینه « مطالعه اثرات ماهیت رندم و احتمالاتی نانوکامپوزیتهای الیافی بر خواص فیزیکی و مکانیکی آنها» به مدت یک نیم سال تحصیلی جذب نماید. متقاضیان واجد شرایط ضمن تکمیل فرم مربوط که در سایت دانشگاه بخش فرمهای معاونت معاونتپژوهشی و فناوری قابل دسترسی می باشد ؛ فرصت دارند تا تاریخ 10/09/1399 فرم تکمیل شده و مدارک خود را به آدرس F.rahbar@mail.sbu.ac.ir  ارسال نمایند.


پژوهشگر موردنظر باید فارغ التحصیل دوره دکتری تخصصی مهندسی سازه و زلزله بوده و از تجربه تحقیقانی مرتبط لازم (پایان نامه، رساله، مقالات علمی معتبر) در زمینه محور پژوهش مذکور برخوردار باشد.


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: جذب پژوهشگر پسادکتری دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست
منبع خبر معاونت پژوهشی و فناوری
تعداد مشاهده: 505
اخبار : جذب پژوهشگر پسادکتری دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی