دانشگاه شهید بهشتی

بررسی رفع مشکل مدرک زبان خارجی ارزیابی جامع ۱۳۹۹_۱۴۰۰

تاریخ انتشار: 1399/09/23 03:21 ب.ظ

​صورتجلسه مورخ1399/9/22
اعضای حاضر: معاون محترم دانشجویی، معاون محترم آموزشی دانشگاه و نمایندگان دانشجویان مقطع دکتری
دستور جلسه: بررسی رفع مشکل مدرک زبان خارجی و برگزاری ارزیابی جامع در نیمسال اول 1400-1399
 
1- با توجه به شرایط حاکم بر کشور، به منظور مساعدت با دانشجویان مقطع دکتری، آخرین مهلت ثبت و تأیید درخواست صدور مجوز برگزاری ارزیابی جامع توسط دانشجو از تاریخ 1399/10/1 تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1399/11/15 و آخرین مهلت برگزاری امتحان جامع از 1399/10/24 تا تاریخ 1399/11/29 تمدید شده است، که طی نامه شماره 2814/200/د مورخ 1399/9/16 به تمامی واحدهای آموزشی دانشگاه اعلام شده است.

2- دانشجویان دکتری ورودی 1397 که به دلیل عدم ارائه نمره زبان خارجی قابل قبول دانشگاه، در نیمسال اول 1400-1399موفق به گذرانیدن ارزیابی جامع ( آموزشی و پژوهشی) نشوند، می توانند درخواست خود را برای تمدید سنوات آموزشی نیمسال دوم 1400-1399 به کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه ارسال نمایند. بدیهی است با توجه به نامه شماره 196922/2 مورخ 1399/09/17 معاونت محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه مساعدت لازم را در این خصوص بعمل خواهد آورد.

3- دانشگاه در تاریخ های پنج شنبه مورخ 1399/10/4 و پنج شنبه 1399/10/18 با توجه به شرایط اعلام شده از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا، آزمون بسندگی زبان خارجی را به صورت حضوری برگزار خواهد کرد. همچنین تلاش بر این است که پس از برگزاری آزمون های مذکور، آزمون بسندگی هر دو هفته یکبار برگزار شود.

4- معاونت دانشجویی دانشگاه اعلام داشت  امکان استفاده از خوابگاه در زمان برگزاری آزمون بسندگی(تاریخ های فوق الذکر) و زمان برگزاری ارزیابی جامع برای این قبیل دانشجویان را فراهم خواهد کرد.
 

جلسه-رفع-مشکل-زبان.jpg 
 
 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: رفع مشکل مدرک زبان خارجی
منبع خبر معاونت دانشجویی- مدیریت خدمات دانشجویی
تعداد مشاهده: 472
اخبار : بررسی رفع مشکل مدرک زبان خارجی ارزیابی جامع ۱۳۹۹_۱۴۰۰
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی