دانشگاه شهید بهشتی

برگزاری نشست بررسی ابعاد اجتماعی و حقوق خشونت علیه زنان

تاریخ انتشار: 1399/10/06 08:29 ق.ظ


نشست تخصصی

بررسی ابعاد اجتماعی و حقوق خشونت علیه زنان

 

زمان: سه شنبه 9 دی ماه 1399 ساعت 12


Lah 708. webinar Dr Ebrahimi.jpeg


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: برگزاری نشست بررسی ابعاد اجتماعی و حقوق خشونت علیه زنان
منبع خبر دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تعداد مشاهده: 121
اخبار : برگزاری نشست بررسی ابعاد اجتماعی و حقوق خشونت علیه زنان
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی