دانشگاه شهید بهشتی

تقویم آموزشی زمستان 99 کانون پتنت ایران

تاریخ انتشار: 1399/10/07 02:51 ب.ظ

​تقویم آموزشی زمستان 99 کانون پتنت ایران

برنامه زمستانه کانون پتنت.jpg

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: تقویم،زمستان، 99 کانون پتنت ایران
منبع خبر معاونت پژوهشی و فناوری
تعداد مشاهده: 117
اخبار : تقویم آموزشی زمستان 99 کانون پتنت ایران
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی