دانشگاه شهید بهشتی

گفتگو پیرامون کتاب ارزیابی تأثیرات اجتماعی

تاریخ انتشار: 1399/10/20 01:55 ب.ظ

گفتگو پیرامون کتاب

ارزیابی تأثیرات اجتماعی

زمان پخش شنبه 20 دی 1399 ساعت 21 از کانال 4 سیما

 Lah 711. dr fazeli.jpeg

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: گفتگو پیرامون کتاب ارزیابی تأثیرات اجتماعی
منبع خبر دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تعداد مشاهده: 233
اخبار : گفتگو پیرامون کتاب ارزیابی تأثیرات اجتماعی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی