دانشگاه شهید بهشتی

معرفی نامزد بخش نقد ادبی جایزه ادبی جلال آل احمد

تاریخ انتشار: 1399/10/21 02:26 ب.ظکتاب «اسطوره‌کاوی عشق در فرهنگ ایرانی» دکتر بهمن نامورمطلق،  دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی به مرحله نهایی سیزدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد در بخش نقد ادبی راه یافت.


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: معرفی نامزد بخش نقد ادبی جایزه ادبی جلال آل احمد
منبع خبر دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تعداد مشاهده: 284
اخبار : معرفی نامزد بخش نقد ادبی جایزه ادبی جلال آل احمد
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی