دانشگاه شهید بهشتی

برگزاری شصت و چهارمین نشست از سلسله نشست های نقد و اندیشه

تاریخ انتشار: 1399/10/22 03:29 ب.ظ


دکتر مرضیه ابراهیمی عضو هیأت علمی گروه جامعه شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی در شصت و چهارمین نشست از سلسله نشست های نقد و اندیشه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با موضوع «آسیب شناسی شبکه های اجتماعی در فضای مجازی» به ارائه دیدگاه ها و نظریات خود می پردازد، این نشست روز چهارشنبه 24 دی ماه ساعت 10 صبح برگزار خواهد شد، این نشست به صورت زنده از طریق آدرس های زیر قابل مشاهده است:


www.aparat.com/ictmedia

و صفحه اینستاگرام (PR) ICTministry


شصت و چهارمین نشست از سلسله نشست های نقد و اندیشه
Sorosh-Icon
کلید واژه ها: برگزاری شصت و چهارمین نشست از سلسله نشست های نقد و اندیشه
منبع خبر دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تعداد مشاهده: 118
اخبار : برگزاری شصت و چهارمین نشست از سلسله نشست های نقد و اندیشه
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی