دانشگاه شهید بهشتی
News_Picture: حمایت از فعالیت های پژوهشی مشترک میان محققان ایرانی و آکادمی علوم چین

اجرای سریع

نام

حمایت از فعالیت های پژوهشی مشترک میان محققان ایرانی و آکادمی علوم چین

پیشنما

عکس

عنوان

 

نوع پرونده

jpg

اندازه تصویر

1239 x 1754

تاریخ عکس گرفتن

 

شرح

 

کلیدواژه ها

 

شناسه سند

5VXMWDDNTVKU-1-7669
ایجاد شده در 1398/06/13 07:42 ق.ظ توسط: resvpadmin
ویرایش شده در 1398/06/13 07:42 ق.ظ توسط resvpadmin
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی