دانشگاه شهید بهشتی
News_Picture: دستاوردهای پژوهشی، فناوری و دارائی های فکری بانوان در حوزه آب، برق و انرژی وزارت نیرو

اجرای سریع

نام

دستاوردهای پژوهشی، فناوری و دارائی های فکری بانوان در حوزه آب، برق و انرژی وزارت نیرو

پیشنما

عکس

عنوان

 

نوع پرونده

jpg

اندازه تصویر

1644 x 2344

تاریخ عکس گرفتن

 

شرح

 

کلیدواژه ها

 

شناسه سند

5VXMWDDNTVKU-1-7676
ایجاد شده در 1398/06/16 08:08 ق.ظ توسط: resvpadmin
ویرایش شده در 1398/06/16 08:08 ق.ظ توسط resvpadmin
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی