صفحه اصلی
اطلاعیه تسویه حساب و تخلیه خوابگاه در نیمسال دوم 1401-1400
  • 3536 بازدید

مدیریت خدمات دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی در اطلاعیه ای زمان تسویه حساب و تخلیه خوابگاه در نیمسال دوم 1401-1400 را اعلام کرد.

در این اطلاعیه آمده است:

به اطلاع کلیه دانشجویانی که در نیمسال دوم تحصیلی 1401-1400 در خوابگاه‌ ساکن بوده‌اند، می رساند، قبل از ترک خوابگاه (حداکثر تا تاریخ 8تیر 1401) نسبت به تخلیه، تحویل اتاق و ملزومات و انجام تسویه حساب با مسئول خوابگاه مربوطه اقدام نمایند. عدم حضور درخوابگاه بمنزله عدم استفاده و تخلیه خوابگاه نبوده و تحویل اتاق و کارت خوابگاه به مسئول خوابگاه ملاک عمل می باشد. در صورت عدم تخلیه و تسویه حساب  با مسئول خوابگاه مربوطه تا تاریخ مقرر مطابق مقررات اقدام خواهد شد. ضمنا" آندسته از دانشجویانی که حائز شرایط خوابگاه در نیمسال بعدی هستند، بدلیل فقدان محل نگهداری حتی المقدور وسایل خود را به همراه برده وصرفا" وسایل جزیی تحویل انبار نمایند. 

 

نکته: دانشجویان تحصیلات تکمیلی واجد شرایط متقاضی اسکان تابستان لازم است قبل از مراجعه به محل خوابگاه تخصیص یافته برای اسکان تابستان که متعاقبا" اطلاع رسانی خواهد شد،  نسبت به تسویه و تخلیه خوابگاه فعلی اقدام نمایند.​​​​​​​

افزودن نظرات