صفحه اصلی
حضور دانشگاه شهید بهشتی در جمع دانشگاه های برتر در رتبه بندی (QS) 2023
  • 1317 بازدید

 

دانشگاه شهید بهشتی در جدیدترین نتایج رتبه‌بندی موضوعی نظام کیو اس(QS)  در سال 2023، در بین شش دانشگاه برتر کشور قرار دارد.

براساس اعلام پایگاه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)، نتایج رتبه بندی سال ۲۰۲۳ کیو اس منتشر شد، در رتبه بندی اخیر کیو اس ۶ دانشگاه از ایران حضور دارند؛ دانشگاه شهید بهشتی با رتبه ۱۲۰۰ -۱۰۰۱ جز شش دانشگاه برتر کشور در این رتبه بندی قرار دارد.

در رتبه بندی 2023 تعداد 26 کشور اسلامی حضور دارند که در میان کشورهای اسلامی کشور مالزی و ترکیه با 24 دانشگاه و اندونزی و قزاقستان و عربستان سعودی با 16 دانشگاه بیشترین تعداد حضور را دارند. کشورهای فلسطین و قرقیزستان برای اولین بار در این رتبه بندی حضور دارند.

روش شناسی رتبه بندی جهانی کیو اس بر اساس دامنه گسترده ای از فعالیت های دانشگاهی طراحی شده است. دانشگاه ها توسط 6 شاخص در قالب 4 حوزه کلی آموزش، پژوهش، قابلیت جذب در بازار کار و بین المللی سازی ارزیابی می شوند. در رتبه بندی جهانی کیو اس  بررسی شهرت دانشگاه با وزن 40%، ارزیابی کارفرمایان با وزن 10% ، نسبت اعضای هیأت علمی بین المللی با وزن 5%، نسبت دانشجویان بین المللی با وزن 5%، میزان استنادات به ازای هر عضو هیأت علمی با وزن 20% و نسبت اعضای هیأت علمی به دانشجو با وزن 20% جهت ارزیابی عملکرد دانشگاه ها بهره برده است. همچنین پایگاه رتبه بندی کیو اس در ارزیابی خود در شاخص مربوطه به اندازه گیری تاثیر پژوهش، اطلاعات پنج ساله موجود دانشگاه ها را در پایگاه استنادی اسکوپوس مورد بررسی قرار می­دهد که در جدول زیر جزئیات مربوطه آمده است.

افزودن نظرات