صفحه اصلی
جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی (جاد) میزگردی با موضوع "بحران اوکراین؛ سایه جنگ بر سر جهان" را برگزار کرد
  • 39921 بازدید

جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی (جاد) میزگردی با موضوع "بحران اوکراین؛ سایه جنگ بر سر جهان" و با حضور سجاد علی‌زاده (پژوهشگر مطالعات استراتژیک)  روز پنج‌شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۰ در ساعت ۲۱:۳0 در بستر ادوب کانکت و پیج اینستاگرام جاد برگزار کرد.

افزودن نظرات