صفحه اصلی
سومین نشست معاونت فرهنگی و اجتماعی با دبیران و اعضای شورای مرکزی انجمن های علمی دانشجویی
  • 197411 بازدید

سومین نشست معاونت فرهنگی و اجتماعی با دبیران و اعضای شورای مرکزی انجمن های علمی دانشجویی در تاریخ 7/2/1401 از ساعت13:30الی15:30 با حضور جناب آقای دکتر علیرضا طالب پور و دکتر سید مهدی طباطبایی در سالن شهدای گمنام برگزار گردید.42نفر از اعضای انجمن های علمی در این جلسه حضور داشتند. آقای دکتر طالب پور نسبت به معرفی طرح هوش فرهنگی و ارتباط آن با فعالیت انجمن های علمی،معرفی سامانه ثبت نظرات و نحوه امتیازدهی در سامانه به مشارکت دانشجویان پرداختند.ایشان در پایان جلسه به اهمیت مشارکت دانشجویان در این طرح با هدف دریافت کارنامه فرهنگی در پایان دوره تاکید نمودند. جلسه پرسش و پاسخ فیمابین دانشجویان و معاونت فرهنگی در این خصوص تا ساعت 15:30 ادامه داشت.

 

افزودن نظرات