صفحه اصلی
نتایج نهایی بیست و یکمین دوره انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی
  • 40051 بازدید

نتایج نهایی بیست و یکمین دوره انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی اعلام شد.
انتخابات روز چهارشنبه 16 اسفند ماه با حضور 17 نفر از 20 نفر متقاضی شرکت در انتخابات به صورت مجازی و از طریق سامانه مدیریت نشریات دانشگاهی برگزار شد. مطابق گزارش از سامانه نشریات وزارت علوم تحقیقات و فناوری، آراء ثبت شده به قرار زیر است:
مینا السادات ساداتی (9 رأی)
آیسان عدل زاده (7 رأی)
علیرضا حکمت (6 رأی)
هانیه سبزی اوغانی (4 رأی)
مطهره پورحسن (3 رأی)
علی اکبر موسی زاده موسوی (2 رأی)
 با توجه به نتایج نهایی با ملاک کسب بیشترین آراء، افراد زیر به عنوان عضو اصلی و علی البدل انتخاب شدند.
مینا السادات ساداتی با 9 رأی به عنوان عضو اصلی
آیسان عدل زاده با 7 رأی به عنوان عضو اصلی
علیرضا حکمت با 6 رأی به عنوان عضو علی البدل


​​​​​​​

افزودن نظرات