صفحه اصلی
سیزدهمین شماره دو فصلنامه «بی نهایت» منتشر شد.
  • 45402 بازدید

سیزدهمین شماره دو فصلنامه علمی «بی نهایت» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی ریاضی دانشگاه شهید بهشتی منتشر شد.

مدیر مسئول: دکتر محرم نژاد ایرد موسی          سردبیر: مریم خلج

در این شماره می­خوانید:

1. گفت و گویی با دکتر خسرو منصف شکری / مهدیه آزاد حسن باروق، علیرضا هاشم پور محمد آبادی

2. هتل هیلبرت: توصیفی مبتکرانه از بی نهایت / مترجم: درسا سماوی

3. چرا ریاضی یک هنر است، نه یک علم؟ / مترجم: شقایق دیانت شعار

4. انتقام فیثاغورث / مترجم: زهرا شیخ علی ملیانی

5. 14 روش برای کاشی کردن یک مستطیل / مترجم: مریم خلج

6. چگونه سری های نامتناهی، وحدت ریاضیات را آشکار می کند؟ / مترجم: مهدیه آزاد حسن باروق

7. چگونه نقاط گویا را پیدا کنید انگار که شغل شما به آن وابسته است. / مترجم: شقایق باقری

8. چگونه یک اتاق را با استفاده از ریاضی رنگ کنیم؟ / مترجم: مونس تابان رو

9. دنیای بی حد و مرز دستگاه های اعداد / مترجم: مائده بادان فیروز

10. یادگیری ماشین همکار ریاضی می شود. / مترجم: زهرا ورمزیاری

11. یک مسئله هندسۀ باستانی، تسلیم تکنیک های جدید ریاضی می شود. /  مترجم: زهرا شیخ علی ملیانی

12. اعداد متعالی کجای ریاضیات روزمره پنهان می شوند؟ / مترجم: زهرا صمدی

دانلود فایل
افزودن نظرات