صفحه اصلی
ارسال درخواست کار دانشجویی تا روز چهارشنبه مورخ 1401/11/19
  • 86 بازدید
 
با عنایت به تاکید معاونت دانشجویی دانشگاه مبنی بر لزوم ارسال اسامی دانشجویان متقاضیان کار دانشجویی در اول ترم، به استحضار می رساند آن دسته از دانشجویان محترم که متقاضی انجام کار دانشجویی هستند، درخواست خود را به وسیله تکمیل فرم مربوطه حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 1401/11/19 جهت اقدامات مقتضی به اینجانب تحویل نمایند. متاسفانه اضافه نمودن اسامی به لیست در وسط ترم مقدور نمی باشد.
فرم مربوطه به پیوست می باشد.
دانلود فایل
افزودن نظرات