معاونت پژوهشی و فناوری

اعتبار‌سنجی نشریات
 با عنایت به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه و به منظور ارتقای کیفی هر چه بیشتر تولیدات علمی دانشگاه و انتشار مقاله‌های ارزشمند پژوهشگران دانشگاه در نشریات معتبر بین‌المللی، فهرستی از نشریات معتبر و همچنین فهرستی از نشریات و انتشارات نامعتبر تهیه شده است. بر همین اساس، مناسب است اعضای هیات‌علمی و دانشجویان مقالات خود را به نشریات مندرج در فهرست مورد تایید ارسال کنند. بدیهی است که بر اساس مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه کلیه فرآیندهای مورد نیاز در امتیازدهی مقالات، نظیر اعتبار ویژه با لحاظ نمودن فهرست‌­های مذکور برای مقاله­‌های چاپ شده اعمال خواهد شد. باید توجه داشت که نشریات داخلی بر اساس معیارهای وزارتین امتیازدهی خواهد شد.

فهرست نشریات بین‌المللی

نکته: با توجه به تهیه فهرست نامعتبر نشریات توسط وزارتین، پژوهشگران باید علاوه بر فهرست‌های مذکور، فهرست‌های وزارتین را نیز در چاپ مقالات بررسی کنند، بدیهی است که چاپ مقاله در فهرست‌ سیاه وزارتین مانند فهرست نامعتبر دانشگاه امتیاز نخواهد داشت:

نشریات معتبر داخلی

فرایند اجرایی

  1. تکمیل و ارسال فرم درخواست اعتبارسنجی نشریات توسط واحد متقاضی
  2. بررسی درخواست ارسالی توسط کارشناس اعتبارسنجی
  3. بررسی توسط کارگروه اعتبار سنجی
  4. تایید توسط مدیریت برنامه‌ریزی و پژوهش تحصیلات تکمیلی
  5. اعلام نتیجه به واحد متقاضی​​​​​

ارتباط با کارگروه اعتبارسنجی

سامیدخت قمری
29902314
آرمان پورقاز
29902316