صفحه اصلی
مهلت پذیرش غیرحضوری پذیرفته‌شدگان مقطع کارشناسی سال 1400 تمدید شد
  • 13235 مشاهدات

مهلت پذیرش غیرحضوری پذیرفته‌شدگان در مقطع کارشناسی سال 1400 تمدید شد.

براساس اعلام مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه شهید بهشتی، برای مساعدت با پذیرفته‌شدگانی که در زمان مقرر موفق به انجام مراحل پذیرش غیرحضوری نشده‌اند، زمان پذیرش غیرحضوری تا پایان روز یکشنبه 11 مهر 1400 تمدید شد.

 

1 نظر