نهمین کنگره ملی آسیب‌شناسی خانواده و پنجمین جشنواره ملی خانواده‌پژوهی
  • 7140 بازدید
28 مهر

نهمین کنگره ملی آسیب‌شناسی خانواده و پنجمین جشنواره ملی خانواده‌پژوهی، مهر و آبان ۱۴۰۰ برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه،  از دسامبر ۲۰۱۹ پاندمی کووید ۱۹ یکی از چالش‌برانگیزترین تهدیدها برای سلامت عمومی در سطح ملی و بین‌المللی شناخته شده است و حوزه خانواده یکی از حوزه های متأثر از این پدیده است. علاوه بر این، خانواده به عنوان بنیاد جامعه از مهم ترین نهادهای اجتماعی است که اگرچه با توجه به اهمیت مقوله تحکیم و تقویت آن، تحقیقات و مطالعات فراوانی درباره مسایل آن انجام شده است، اما تحقیقات یکپارچه‌نگر و چند‌بعدی در این زمینه نیازمند تعامل نزدیک محققان و تبادل یافتههای علمی در رشته های مختلف و مرتبط با خانواده است.

مطالعات ساختارها، فرایندها، رویکردهای آسیب‌شناختی و مداخله ­ای خاص خانواده ایرانی در کنار جنبه‌های ارتقا و توانمندسازی خانواده از جمله مقولاتی است که نیازمند توجه فراوان است. با اتخاذ چنین رویکردی به دنبال برگزاری هشت دوره کنگره آسیب‌‌شناسی خانواده و نیز چهار دوره جشنواره ملی خانواده‌‌پژوهی، پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی، قطب علمی آسیب‌‌شناسی و سلامت خانواده، با همکاری سایر مراکز علمی و اجرایی کشور نهمین کنگره ملی آسیب‌‌شناسی خانواده و پنجمین جشنواره خانواده‌پژوهی را سازماندهی و برگزار می‌نماید.

مهلت ارسال چکیده مبسوط مقالات: ۳۱ تیر ماه

مهلت ارسال آثار جشنواره: ۳۱ تیر ماه

​​​​​​​

محورهای کنـگره:

  • چالش های خانواده در دوارن همه گیری کرونا:

             روابط همسران؛ روابط والدین و فرزندان، آموزش مجازی و تحصیل فرزندان؛ شغل و مسایل مربوط به دورکاری؛ ناپایداری اقتصادی خانواده و تحول در کسب و کار خانگی؛ حضانت، ملاقات و سکونت در منزل مشترک؛ تمکین، نشوز و نفقه؛ مسئولیت‌های مدنی و کیفری ناشی از انتقال بیماری؛ سوگ

  • شرایط اضطرار ناشی از همه‌گیری کووید ۱۹ و تأثیر آن بر حقوق خانواده
  • خانواده و سلامت (روانی، اجتماعی، جسمی و معنوی)
  • خانواده و فضای مجازی: تهدیدها و فرصت‌ها
  • خانواده و الگوهای نو پدید
  • خانواده و اعتیاد
  • تحکیم خانواده
  • خانواده و اقتصاد:

                        اقتصاد و تغییرات ساختاری خانواده

                        خانواده، جامعه‌پذیری اقتصادی و توسعه​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

افزودن نظرات