همایش بین‌المللی گفتگوهای فرهنگی ایران و چین
  • 1635 مشاهدات
27 مهر

اولین همایش بینالمللی «گفتگوهای فرهنگی ایران و چین» توسط گروه چینی دانشگاه شهید بهشتی و با مشارکت دانشگاه مطالعات خارجـی شی‌ان، ۲۷و ۲۸ مهرماه برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، با توجه به پیشینه روابط تاریخی و تعاملات فرهنگی بین ایران و چین از دیرباز و رشد حال حاضر جایگاه چین در سطح بینالملل، لزوم تعمیق بخشیدن به درک و دانش دوجانبه، در فضای آکادمیک دو کشور امری بدیهی و ضروری می نماید. لذا  برگزاری این همایش توسط گروه زبان چینی دانشگاه شهید بهشتی به عنوان اولین گروه زبان چینی در ایران می تواند باعث آشنایی هر چه بیشتر پژوهشگران و فعالان دانشگاهی دو کشور باشد و ارتباطات و تعاملات دو کشور در سایه پژوهش‌های تاریخی و فرهنگی  و فضای گفتمانی اهل علم عمق بیشتری پیدا کند و از طرفی زمینهساز ایجاد فرصت‌های همکاری علمی و فرهنگی برای دانشگاه، اعضای هیات علمی و دانشجویان و دانش پژوهان باشد.

ایجاد محورهای تحقیقی در زمینه علوم‌انسانی مثل ایرانشناسی؛ چینشناسی و ایجاد گفتمان‌های تاریخی و فرهنگی و ادیانی و زبانی جهت رشد و توسعه این محورها در فضای آکادمیک دو کشور  محورهای اصلی ایم همیش دو روزه هستند.

 

برنامه زمان‌بندی اولین سلسله همایشهای بینالمللی گفت و گوهای فرهنگی بین ایران و چین

​​​​​​​

​​​​​​​🔺لینک همایش:

https://www.sbu.ac.ir/web/webinar

 

افزودن نظرات