فراخوان کارگاه مجازی «تحلیل آماری میدان‌های کیهانی»
  • 12673 بازدید

مدرسه و کارگاه مجازی «تحلیل آماری میدان‌های کیهانی» توسط گروه کیهان‌شناسی محاسباتی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.

 

دکتر نیما خسروی، دکترسید محمدصادق موحد و دکتر مرضیه فرهنگ اعضای هیات‌علمی دانشگاه شهید بهشتی؛ دکترعلی‌اکبر ابوالحسنی، عضو هیات‌علمی دانشگاه صنعتی‌شریف؛ دکترشانت باغرام، عضو هیات‌علمی دانشگاه صنعتی‌شریف و دکترمهدیار نوربالا، عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران مدرسان این کارگاه سه روزه هستند.

مدرسه و کارگاه مجازی «تحلیل آماری میدان‌های کیهانی» در قالب جلسه‌های آموزشی و کارگاه‌های مسئله‌محور عملی در  ۲۱، ۲۲ و ۲۹ مهرماه ۱۴۰۰ برگزار می‌شود.

 

برای ثبت‌نام و اطلاعات بیشتر دربه لینک زیر مراجعه نمایید:

http://ccg.sbu.ac.ir/sacf/​​​​​​​

افزودن نظرات