هفتمين همايش ملی دانشجويي علوم ورزشی
  • 2210 مشاهدات
29 مهر

 

«هفتمين همايش ملی دانشجويي علوم ورزشی» به همت انجمن علمی دانشجويي علوم ورزشی و دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهيد بهشتی، به صورت نيمه‌حضوری 29 مهرماه 1400 در مرکز همايش‌های بين المللی دانشگاه برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، همایش مذکور با تاييد پايگاه  ISCو با هدف ايجاد بسترهای لازم برای دسترسی به دانش روز توليد شده در داخل و خارج کشور؛ زمينه‌سازی مرتبط با آينده علمی-شغلی؛ فراهم‌سازی محيط علمی جهت تقويت توانايي‌ها، مهارت‌های علمی-عملی و استعدادهای بالقوه با استفاده از تعامل نزديک دانشجويان علوم ورزشی و تندرستی با همديگر و با استادان برجسته تربيت بدنی و علوم ورزشی و حوزه سلامت و تندرستی برگزار می‌شود.

اين همايش علمی با حمايت دستگاه‌ها و سازمان‌های علمی-پژوهشی و اجرایي مرتبط برگزار خواهد شد و 22 نفر از انديشمندان و پژوهشگران برجسته داخلی و خارجی (15 نفر از آمريکا، انگليس، آلمان، کانادا، استراليا و هلند) به عنوان سخنرانی کليدی موضوعات علمی روز را ارائه خواهند داد.

این همایش در 4 محور و حوزه اصلی فيزيولوژی و تغذيه ورزشی، مديريت ورزشی، آسيب شناسی، حرکات اصلاحی و بيومکانيک ورزشی و رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی تشکیل می‌گردد. اميد است دانشجويان و دانش‌پژوهان عزيز و گرامی با تبادل اطلاعات ارزنده و ایجاد تعاملات سازنده خود در این همایش بتوانند گامي بلند در زمینه پيشرفت پايدار مبتنی بر علوم کاربردی بردارند و از این راه، بیش از پیش زمینهساز ارتقاي سلامت و كسب افتخارات ملي و بین المللي باشند.

 

​​​​​​​

افزودن نظرات