صفحه اصلی
حذف ترم بدون احتساب در سنوات نيمسال پنجم دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد ورودي 1399
  • 35294 بازدید

بدينوسيله به اطلاع مي رساند:

اطلاعیه ارسال درخواست حذف ترم بدون احتساب در سنوات نیمسال پنجم دانشجویان مقطع کارشناسی‌ارشد ورودی سال 1399 به پيوست آمده است.

دانلود فایل
افزودن نظرات