سالن اجتماعات

Responsive Image
سالن اجتماعات پردیس زیراب با ظرفیت حدود 100 نفر، سالانه میزبان برگزاری همایشها و دوره های مختلف آموزشی و پژوهشی می باشد.