درباره

ریاست

  رییس پردیس زیراب: دکتر سید عماد حسینی
  تحصیلات: دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی
  مرتبه علمی: استادیار
  تلفن: 01142455009
  ایمیل: se.hosseini2007@yahoo.com
                                                                             
 
برای مشاهده رزومه کلیک کنید
                                   
Responsive Image