​آموزشی و شیوه نامه اجرایی دوره دکتری, دانشجویان ورودی 1397 و ما بعد​ آیین نامه دوره دکتری ورودی 1397 .pdfآیین نامه دوره دکتری ورودی 1397 .pdf
آئين نامه و شيوه نامه اجرايي، آموزشي دوره دكتري ، دانشجويان ورودي 1395به بعد ​  شیوه نامه اجرایی آئین نامه د.pdfشیوه نامه اجرایی آئین نامه د.pdf
سامانه پيشينه پژوهش (ثبت و اشاعه پيشنهادها ، پايان نامه ها  و  رساله هاي تحصيلات تكميلي )​ سامانه پيشينه پژوهش.jpgسامانه پيشينه پژوهش.jpg
​دستورالعمل اجرائی آیین نامه دکترا (ورودی 1390 به بعد) دانلود فایل
​دستورالعمل تنظیم و نگارش رساله دانلود فایل با فرمت Word
دانلود فایل با فرمت  Pdf​