سخنرانی عدم قطعیت (تصادفی و یا نایقینی) برگزار می شود
  • 335 بازدید

دومین سخنرانی آزمایشگاه محاسبات نرم با عنوان «عدم قطعیت (تصادفی و یا نایقینی)» توسط دکتر بهروز فتحی واجارگاه، عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان؛ دوشنبه ۱۹ دی ساعت ۱۱:۳۰ به صورت مجازی برگزاری می‌شود.

 از همه همکاران محترم جهت شرکت در این سخنرانی دعوت می‌شود.

افزودن نظرات