فراخوان دوره آموزشی شناخت صلاحیت حرفه ای نیروی انسانی
  • 288 بازدید
31 خرداد

 

مرکز آموزشهای تخصصی دانشگاه شهید بهشتی  دوره آموزشی «شناخت صلاحیت حرفه ای نیروی انسانی» برگزار می نماید.

 

با توجه به استقرار نظام صلاحیت حرفه‌ای در سازمانها و با هدف آشنایی با این فرایند، این دوره با همکاری مر کز آموزشهای تخصصی دانشگاه و صلاحیت حرفه‌ای وزارت نیرو در تاریخ 31 خرداد ماه 1401 برگزار خواهد شد.

 

 

افزودن نظرات