اداره سبک زندگی:

از آنجا که بهداشت روان پایه و اساس رشد انسان است، توجه به آن یکی از ملزومات زندگی موفق است. فراز و نشیب‌های بسیاری در زندگی وجود دارد که لازم است درباره آنها بحث و گفتگو شود. به همین منظور این واحد با هدف پیشگیری از آسیب‌های روانی و اجتماعی اهداف زیر را دنبال می کند:
  1. برگزاری دوره‌های آموزشی با عناوین مختلفی نظیر: آموزش‌های پیش از ازدواج، ‌مهارتهای زندگی، ‌اصول مطالعه و برنامه‌ریزی، تحلیل رفتار متقابل، پیشگیری از اعتیاد و مواد روان گردان و غیره در سطوح مختلف ویژه اساتید راهنما، کارکنان و کارشناسان دانشگاه، کارشناسان مراکز مشاوره و دانشجویان

  2. برگزاری جشنواره‌ها و همایش‌های پیشگیری از اعتیاد

  3. تدوین و انتشار بسته‌های آموزشی مکتوب، فصلنامه تخصصی سلامت روان، کتابچه، بروشور، لوح فشرده و گاهنامه‌های بهداشت روانی، برگزاری نمایشگاه، انجام طرح شیوع شناسی و انجام فعالیت‌های پژوهشی کاربردی با هدف ارتقاء بهداشت روانی دانشجویان و دانشگاهیان و پیشگیری از آسیب‌های روانی اجتماعی

  4. فعالیت کانون دانشجویی همیاران سلامت روان