مواجهه با مسائل مختلف زندگی اعم از فردی، خانوادگی، اجتماعی، تحصیلی، شغلی و غیره اغلب چالش‌برانگیز و همراه با احساس نارضایتی، سردرگمی، ‌اضطراب، استیصال و درماندگی است. همه به تجربه دریافته‌ایم که به تنهایی قادر به اداره همه مسائل مختلف زندگی نیستیم. اداره مشاوره و خدمات روان‌شناختی با توجه به ضرورت­‌های فوق و به منظور کمک به دانشجویان جهت اداره و مدیریت مسائل عمده دوران زندگی دانشجویی خدمات متعددی را در دانشگاه و خوابگاه‌های دانشجویی در زمینه­‌های ذیل ارائه می‌نماید:

 خدمات مشاوره، روان‌شناسی و روان‌پزشکی

*روان‌درمانی
*دارودرمانی
*درمان‌های تکنولوژیک شامل انواع روش‌های تحریک مغزی، نوروبیوفیدبک و بازتوانی شناختی کامپیوتری
*گروه‌درمانی
*زوج‌درمانی
*مشاوره پیش از ازدواج
*مشاوره تحصیلی
*آزمون‌های روان‌سنجی
*اجرای طرح پایش سلامت روان در ابتدای هر سال تحصیلی با هدف شناسایی مشکلات روان‌شناختی در میان دانشجویان و کمک به بهبود آن‌ها

روند دریافت خدمات: