معرفی مرکز مشاوره و سبک زندگی

مرکز مشاوره و سبک زندگی
ارتقای سطح سلامت روانی جامعه دانشگاهی یکی از با ارزش‌ترین سرمایه‌های اجتماعی است، در این راستا و برای ارائه خدمات مشاوره ای، درمانی، آموزشی و پیشگیری از آسیب‌ها، مرکز مشاوره دانشجویی به عنوان متولی سلامت روان، در کنار دانشجویان است.
این مرکز، در جهت اهداف خدماتی، آموزشی، پیشگیری و پژوهشی با همکاری روان‌شناسان، مشاوران و روان‌پزشکان و کارشناسان به عنوان یک منبع حمایتی، با رعایت اصل رازداری، در فضایی آزاد و قابل اعتماد آماده خدمت‌رسانی به دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی است.
مرکز مشاوره و آموزش‌های اجتماعی از دو اداره مشاوره و خدمات روان‌شناختی و اداره آموزش‌های اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تشکیل می‌شود
​​​​​​​
​​​​​​​