راهنمای دوره کارشناسی 

Responsive Image

​​​ جدول راهنمای فرمهای دوره کارشناسی
فرم پیشنهاد پروژه کارشناسی دانلود
فرم صورتجلسه دفاع از پروژه کارشناسی دانلود
فرم پیشنهاد و انتخاب استاد پروژه و کارآموزی دانلود
فرم درخواست حذف نمره مردودی دانلود
فرم تقاضای تغیر رشته و انتقال دانلود
فرم تقاضای مهمان تک درس دانلود
راهنمای روند نمای فرایند کارآموزی​ دانلود​
دفترچه راهنمای انتخاب واحد کارآموزی-دانشکده برق دانلود​
فرم درخواست كارآموزي​ ​دانلود
دستورالعمل و فرایند انجام دوره کارآموزی دانلود
فرم معرفی نامه​ دانلود
فرم تعيين محل کار آموزی​ دانلود
فرم خلاصه اطلاعات کارآموزی​ ​دانلود
گزارش خلاصه فعاليت هاي هفتگي​ ​دانلود
فرم ارزیابی سرپرست کارآموزی​ دانلود​
فرم پایان دوره کارآموزی​ ​دانلود
ارزیابی دانشجو از واحد کارآموزی​​ ​دانلود
شرح نظرات و پیشنهادات دانشجوی کارآموز​ دانلود
نحوه نگارش گزارش کارآموزي-دانشکده مهندسی برق​​ دانلود

 

 

استاد راهنمای دوره کارشناسی

گروه

سال ورودی

ایمیل

دکتر حسین ترکمن قدرت 96  h_torkaman@sbu.ac.ir
دکتر مهدی پورقلی کنترل 96 m_pourgholi@sbu.ac.ir
دکتر مهرداد ستایش نظر برنامه ریزی و بهره برداری سیستمهای قدرت 96  m_setayesh@sbu.ac.ir
دکتر مصطفی عابدی کنترل 97  mos.abedi3235@gmail.com
مهندس محمد حسن اسدالهی شبکه های انتقال و توزیع برق 97  m_asadollahi@sbu.ac.ir
دکتر منوچهر بیگلری قدرت 97  biglarimakvand@yahoo.com
دکتر رضا محمدی چبنلو قدرت 97 re_mohammadi@sbu.ac.ir
دکتر علی مصلی نژاد قدرت 98 a_mosallanejad@sbu.ac.ir
دکتر منوچهر بیگلری قدرت 98 biglarimakvand@yahoo.com
دکتر فاطمه جهانگیری حسین آبادی کنترل 98  jahangiri.fatemeh@gmail.com
دکتر آرش صادق زاده کنترل 99 a_sadeghzadeh@sbu.ac.ir
دکتر منوچهر بیگلری قدرت  400 biglarimakvand@yahoo.com
دکتر مجتبی نوری منظر کنترل 400  m_nourimanzar@sbu.ac.ir