راهنمای دوره کارشناسی 

Responsive Image

​​​ جدول راهنمای فرمهای دوره کارشناسی
فرم درخواست حذف نمره مردودی دانلود
فرم تقاضای تغیر رشته و انتقال دانلود
فرم تقاضای مهمان تک درس دانلود
راهنمای روند نمای فرایند کارآموزی​ دانلود​
دفترچه راهنمای انتخاب واحد کارآموزی-دانشکده برق دانلود​
فرم درخواست كارآموزي​ ​دانلود
دستورالعمل و فرایند انجام دوره کارآموزی دانلود
فرم معرفی نامه​ دانلود
فرم تعيين محل کار آموزی​ دانلود
فرم خلاصه اطلاعات کارآموزی​ ​دانلود
گزارش خلاصه فعاليت هاي هفتگي​ ​دانلود
فرم ارزیابی سرپرست کارآموزی​ دانلود​
فرم پایان دوره کارآموزی​ ​دانلود
ارزیابی دانشجو از واحد کارآموزی​​ ​دانلود
شرح نظرات و پیشنهادات دانشجوی کارآموز​ دانلود
نحوه نگارش گزارش کارآموزي-دانشکده مهندسی برق​​ دانلود