مدیر گروه

دکتر صادق علی اکبری 

تعداد اعضای هیئت علمی

9 نفر

تعداد آزمایشگاه های تحقیقاتی

8

تعداد دانشجویان دکتری

21 نفر

تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد

137 نفر

نام خانوادگی

تلفن

آدرس رایانامه

زمینه تحقیقاتی

دکتر حسن حقیقی​
(آزمایشگاه)

29904190

h_haghighi@sbu.ac.ir​​

روش های صوری تولید نرم افزار
آزمون نرم افزار
معماری نرم افزار

دکتر هادی طباطبایی ملاذی
(آزمایشگاه)​

29904196

h_tabatabaee@sbu.ac.ir​​

اینترنت اشیا (پردازش فراگیر)
پردازش توزیع شده داده ها
معماری سیستم های همتا به همتا

دکتر رامک قوامی زاده میبدی

29904169

 

r_ghavami@sbu.ac.ir​

شبکه های اجتماعی
طراحی الگوریتم
الگوریتم های گراف

دکتر مجتبی وحیدی اصل

29904131

mo_vahidi@sbu.ac.ir​

بازی های کامپیوتری
بازی گونه سازی
واقعیت افزوده
واقعیت مجازی
آزمون و اشکال زدایی نرم افزار

دکتر صادق علی اکبری

​29904110 

​s_aliakbary@sbu.ac.ir

​شبکه های پیچیده
شبیه سازی شبکه های اجتماعی 
داده کاوی

دکتر محمود نشاطی

​29904110​

​m_neshati@sbu.ac.ir

​تحلیل داده 

بازیابی اطلاعات 
هوش تجاری​

 

دکتر فریدون شمس علیئی
(آزمایشگاه 1)
(آزمایشگاه 2)​

29904164​

f_shams@sbu.ac.ir​

معماری نرم افزار
معماری سازمانی 
معماری سرویسگرا​ 

 یکپارچه سازی سرویس

دکتر اسلام ناظمی
(آزمایشگاه)​

29904175​

nazemi@sbu.ac.ir​

 سیستم های نرم افزاری تطبیق پذیر
  سیستم های نرم افزار
یکپارچه سازمانی
مهندسی نرم افزار سیستم های بزرگ

دکتر علیرضا شاملی سندی
(آزمایشگاه)

29904196​

a_shameli@sbu.ac.ir​

​امنیت اطلاعات
ابر محاسبات
مهندسی نرم افزار