مدیر گروه

دکتر یاسر شکفته 

تعداد اعضای هیئت علمی

8 نفر

تعداد آزمایشگاه های تحقیقاتی

تعداد دانشجویان دکتری

18 نفر 

تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد

82 نفر

نام خانوادگی

تلفن

آدرس رایانامه

زمینه تحقیقاتی

دکتر محسن ابراهیمی مقدم 
(آزمایشگاه)

29904172

m_moghadam@sbu.ac.ir

پردازش تصویر
بینایی ماشین
سیستم های توزیع شده​

دکتر مهرنوش شمس فرد
(آزمایشگاه)​

29904171​ 

 

m_shams@sbu.ac.ir

پردازش زبان طبیعی
 مهندسی هستانشناسی
وب معنایی
استدلال و استنتاج هوشمند​

دکتر احمد علی آبین

29904106​  

a_abin@sbu.ac.ir​

داده کاوی
یادگیری ماشین 
شناسایی الگو

دکتر یاسر شکفته​

 29904106 

y_shekofteh@sbu.ac.ir 

پردازش سیگنال
شناسایی گفتار
تشخیص گوینده و زبان گفتاری
پردازش متن
سیستمهای پویا و آشوب​

دکتر علیرضا طالب پور

22431736​

talebpour@sbu.ac.ir​

پردازش تصویر
داده کاوی
متن کاوی

دکتر منیره عبدوس

29904127​

m_abdoos@sbu.ac.ir​

سیستم های چند عامله
 یادگیری ماشین

​دکتر حامد ملک​

29904106

​h_malek@sbu.ac.ir
​​محاسبات زیستی، هوش محاسباتی، علوم شناختی 

​دکتر آرمین سلیمی بدر

29904192​​

​​a_salimibadr@sbu.ac.ir

هوش محاسباتی

 علوم اعصاب محاسباتی
 رباتیک شناختی

 سیستم‌های فازی