مدیریت برنامه ریزی و ارزیابی آموزشی

اداره همکاری ها و ارتباطات آموزشی

 • پیگیری پیشرفت تحصیلی دانشجویان دکتری بورسیه (داخل و خارج)
 • تهیه شیوه ­نامه­ ها و دستورالعمل­ های اجرایی مربوط به آیین­ نامه ­های بالادستی
 • انجام برخی از امور مربوط به استخدام
 • انجام امور مربوط به مأموریت تحصیلی
 • جذب دانشجویان دوره دکتری در قالب بورس تحصیلی، به منظور تکمیل کادر هیأت علمی گروه­ های تازه تأسیس
 • امور مربوط به تفاهم­ نامه­ های آموزشی
 • امور مربوط به قراردادهای آموزشی
 • آمارهای موضوع
 • ارائه گزارش


  رئیس اداره همکاری­ های آموزشی
  کارشناس اداره همکاری