قوانین و مقررات

در این صفحه آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و به طور کلی اسناد بالادستی مرتبط با دانشجویان نخبه و استعدادهای درخشان ارائه شده است. این آیین نامه‌ها و اسناد که از سوی وزارت متبوع ابلاغ شده، به منظور آشنایی متقاضیان محترم به کلیه حقوق و تسهیلات پیش بینی شده برای آن‌ها در قانون بر روی این وب سایت ارائه شده است.

آیین نامه‌های مربوط به ارائه تسهیلات آموزشی و پژوهشی به استعدادهای درخشان

آیین نامه‌های مربوط به ورود به کارشناسی ارشد بدون آزمون

آیین نامه‌های مربوط به ورود به دوره دکتری بدون آزمون

تحصیل همزمان

المپیاد علمی دانشجویی

بنیاد ملی نخبگان