معرفی معاونت


معاون آموزشی: ​دكتر علي اكبر افضليان​

تحصيلات: دكتري مهندسی برق​

مرتبه علمی: دانشيار

ايميل:​afzalian@sbu.ac.ir


    


   

"​​آقاي دكتر افضليان از تاريخ 95/10/4 تا كنون عهده دار سمت معاونت آموزشي دانشگاه مي باشند."

دانشگاه شهید بهشتی در بهمن سال ۱۳۳۸ تاسیس شد. دانشکده‌های معماری و شهرسازی و علوم بانکداری اولین دانشکده‌هایی بودند که در مهر ماه ۱۳۳۹ دانشجو پذیرفتند. اکنون با گذشت بیش از شصت سال فعالیت مستمر، دانشگاه شهید بهشتی به عنوان یک دانشگاه جامع تراز اول کشور متشکل از 30 دانشکده، پژوهشکده و موسسه در حوزه‌های دانشی مختلف می‌باشد. دانشگاه در۵۰ رشته کارشناسی،  ۲۲۰ رشته کارشناسی ارشد و ۱۱۵ رشته دکتری دانشجو می‌پذیرد. ۹۰۰ عضو هیات علمی در دانشگاه فعالیت می‌کنند و ۲۰۰۰۰ نفر دانشجو  مشغول به تحصیل می‌باشند. در معاونت آموزشی دانشگاه، فعالیت‌های مربوط به خدمات آموزشی، برنامه ریزی و ارزیابی آموزشی، بهینه سازی فرایندهای آموزشی، جذب و هدایت دانشجویان غیرایرانی و استعدادهای درخشان، سامانه‌های یادگیری الکترونیکی و توسعه  مدل‌های علمی و نوین آموزش در مدیریت‌ها، مراکز و ادارات مربوط انجام می‌شود.