ارتباط با پژوهشکده

ارتباط با پژوهشکده: 
 
نشاني: تهران، میدان نوبنیاد، انتهای اتوبان شهید بابایی، حکیمیه، بلوار بهار، پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور، پژوهشکده انتقال و توزیع برق
 
تلفن:   73932321                                  
نمابر:   77310425
کدپستی: 1658953571