معرفی پژوهشکده

معرفی پژوهشکده:
 

پژوهشکده شبکه‌های برق در سال 1394 در دانشگاه شهید بهشتی و در پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور فعالیت خود را آغاز نمود. هدف از ايجاد پژوهشكده شبکه‌های  برق  مشاركت در جنبه‌های مختلف مطالعاتی و فناوری در شبكه‌های برق و  پاسخ به نيازمندی‌های تحقيقاتی کشور با ایجاد مراکز تخصصی پاسخگو در اين حيطه می‌باشد. از اهداف دیگر این پژوهشکده تربیت نیروهای متخصص و کارآزموده در مقطع تحصیلات تکمیلی و در رشته‌های خاص صنعت برق و همچنین آموزش‌های تخصصی کوتاه‌مدت می‌باشد. در اين راستا چهار گروه پژوهشی "نظارت، امنيت و حفاظت شبكه"، "برنامه‌ریزی و کنترل شبکه" ، "مخابرات و سیستم‌های ارتباطی"  و " تجدید ساختار"  گستره عمده‌ای از اين نيازمندی‌ها را پوشش می‌دهد.