تجهيزات آزمايشگاه آنالیز دستگاهی

آزمایشگاه آنالیز دستگاهی پژوهشکده علوم محیطی، برخوردار از یک دستگاه GC-MS ساخت شرکت Agilent است. با استفاده از این دستگاه و همچنین سایر دستگاه‌های آماده‌سازی نمونه، از جمله تجهیزات مربوط به انواع استخراج فاز جامد و مایع، این آزمایشگاه قادر به آنالیز انواع آلاینده‌های فرار و نیمه فرار آلی است. هم‌اکنون پژوهش‌های مربوط به توسعه، بهینه‌سازی و کاربرد روش‌های نوین آماده‌سازی نمونه برای شناسایی و تعیین مقدار آلاینده‌های آلی نوظهور در انواع محیط‌های آب، خاک و بافت‌های گیاهی، در این آزمایشگاه در حال انجام است.