انجمن علمی دانشجویی

معرفی انجمن

انجمن علمی دانشجویی علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی، تشکلی دانشجویی است که از دانشجویان علاقه‌مند به امور علمی، پژوهشی و فرهنگی تشکیل شده است. این انجمن در اولین دوره­می خود در سال تحصیلی 1394 - 1393 شروع به فعالیت کرده است و تاکنون در زمینه­‌های مختلف علمی، پژوهشی، فناوری و فرهنگی فعالیت­‌های گوناگونی را از جمله برگزاری سمینارها، کارگاه­‌ها، همایش­‌ها، کلاس‌­ها، عصرانه­‌های علمی، چاپ نشریه­ علمی و ... انجام داده است. ​​​​​​​

اعضای انجمن

استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی علوم محیطی: خانم دکتر رومینا سیاح‌نیا

اعضای شورای مرکزی انجمن فعلی عبارتند از:

 • معراج فلاحی (دبیر و مسئول کارگروه پژوهش)
 • حدیث شهبازی
 • بهنام رحمانی
 • فهیمه علی مددی
 • یدا آشتیانی
 • صدف جهانگیری
 • سجاد رحمانی

فعالیت‌های سال جاری

فعالیت‌های انجمن علمی در سال 1401:
1- نشست توسعه انرژی‌های تجدید‌پذیر در ایران
2- نشست آلودگی سفید
3- نشست گردشگری پایدار با محوریت تالاب‌ها
4- نشست مخاطرات طبیعی با رویکرد مدیریت ریسک
5- کارگاه نرم‌افزار R مقدماتی
 
فعالیت‌های انجمن علمی در سال 1402:
1- برگزاری ژورنال کلاب به‌صورت هفتگی 
2- کارگاه نرم‌افزار R پیشرفته
3- کارگاه GIS
4- کارگاه پایتون

نشریه علمی

 • نشریه علمی زیست بوم

انجمن علمی دانشجویی


انجمن علمی دانشجویی علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی، تشکلی دانشجویی است که از دانشجویان علاقه‌مند به امور علمی، پژوهشی و فرهنگی تشکیل شده است. این انجمن در اولین دوره­می خود در سال تحصیلی 1394 - 1393 شروع به فعالیت کرده است و تاکنون در زمینه­‌های مختلف علمی، پژوهشی، فناوری و فرهنگی فعالیت­‌های گوناگونی را از جمله برگزاری سمینارها، کارگاه­‌ها، همایش­‌ها، کلاس‌­ها، عصرانه­‌های علمی، چاپ نشریه­ علمی و ... انجام داده است.

استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی علوم محیطی: خانم دکتر رومینا سیاح‌نیا

اعضای شورای مرکزی انجمن فعلی عبارتند از:

 • معراج فلاحی (دبیر و مسئول کارگروه پژوهش)
 • حدیث شهبازی
 • بهنام رحمانی
 • فهیمه علی مددی
 • یدا آشتیانی 
 • صدف جهانگیری
 • سجاد رحمانی
   

فعالیت‌های انجمن علمی در سال 1401:
1- نشست توسعه انرژی‌های تجدید‌پذیر در ایران
2- نشست آلودگی سفید
3- نشست گردشگری پایدار با محوریت تالاب‌ها
4- نشست مخاطرات طبیعی با رویکرد مدیریت ریسک
5- کارگاه نرم‌افزار R مقدماتی

فعالیت‌های انجمن علمی در سال 1402:
1- برگزاری ژورنال کلاب به‌صورت هفتگی 
2- کارگاه نرم‌افزار R پیشرفته
3- کارگاه GIS
4- کارگاه پایتون

نشریه علمی زیست بوم