قوانین و مقررات
دانشجویان پژوهشکده، بعد از تکمیل مراحل ثبت‌نام به‌طور اتوماتیک عضو کتابخانه می‌شوند.

قوانین امانت: 
دانشجویان کارشناسی‌ارشد تعداد 12 عنوان کتاب و به مدت 3 هفته.
دانشجویان دکتری تعداد 16 عنوان کتاب و به مدت یک‌ماه. 
اعضای هیات‌علمی تعداد 20 عنوان کتاب و به مدت یک‌ماه.