گروه تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم ها


کشور ایران به دلیل تضادهای گسترده اقلیمی، پیشینه تاریخی زیستی و نیز توان بالای گونه‌زایی زیستگاه‌های مساعدی را جهت استقرار گونه‌های متنوع گیاهی و جانوری پدید آورده است. وجود مناطقی مانند مناطق خزری، کویری، کوهستانی و گرمسیری حاشیه خلیج فارس زیستگاه‌های متنوعی را فراهم ‌نموده است که به نوبه خود بر تنوع زیستی ایران ‌افزوده است.گروه تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم ها در این راستا ضمن بررسی گونه‏ های فوق به لحاظ فراوانی و پراكنش در نقاط مختلف ایران سعی دارد تا با مشخص کردن جایگاه هرگونه در محیط زیست روابط متقابل بین گونه‏ ها را شناسایی کرده و از این اطلاعات با در نظر گرفتن نقش انسان در محیط زیست راهكارهایی را جهت مدیریت هر چه بهتر اكوسیستم‏ های مختلف ارائه کند.

  •  بررسی زیستگاه های حیات وحش در نقاط مختلف ایران و تعیین مطلوبیت زیستگاه با استفاده از مدل های ریاضی
  •  مطالعه رویشگاه‌های گیاهی و زیستگاه‌‌های جانوری در راستای ارزیابی توان اکولوژیک اکوسیستم های مختلف کشور ایران
  •  شناسایی و تهیه برنامه های حفاظتی برای لکه‌های داغ تنوع زیستی ایران مانند نواحی اکوتون، نقاط تمرکز اندمیسم
  •  مطالعه روابط متقابل گونه‌های گیاهی و جانوری با یكدیگر و با محیط زیست جهت تهیه مدل‏های مناسب برای حفاظت از تنوع زیستی (با تأكید بر اكولوژی مهره داران و مطالعات اكوسیستم‌های تالابی و رودخانه‌‌ای و نیز تعیین ضوابط و استاندارهای لازم به منظور بهره‌برداری پایدار آن‏ها).
  •  بررسی تاثیرات تغییرات اقلیمی و سایر فعالیت های انسانی  بر روی گونه های حیات وحش و اکوسیستم های طبیعی.
  • ارزیابی یکپارچگی اکوسیستم ها با استفاده از شاخص های زیستی
Responsive Image

دکتر خسرو پیری
استاد گروه تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم ها
ایمیل: p_khosro@sbu.ac.ir
شماره تماس: 29906032
مشاهده پروفایل گوگل اسکولار
 

Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
دکتر خسرو پیری
استاد گروه تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم ها
ایمیل: p_khosro@sbu.ac.ir
شماره تماس: 29906032
مشاهده پروفایل گوگل اسکولار
دکتر اصغر عبدلی
استاد گروه تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم ها
ایمیل: a_abdoli@sbu.ac.ir
شماره تماس: 29906034
مشاهده پروفایل گوگل اسکولار
دکتر فراهم احمدزاده
دانشیار گروه تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم ها
زمینه های پژوهشی: تنوع زیستی مولکولی، اکوسیستم های خشکی، حفاظت
ایمیل: f_ahmadzade@sbu.ac.ir
شماره تماس: 29906016
مشاهده پروفایل گوگل اسکولار
 

دکتر حسین مصطفوی
استادیار گروه تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم ها
ایمیل: h-mostafavi@sbu.ac.ir
شماره تماس: 29906029
مشاهده پروفایل گوگل اسکولار