کتابخانه دانشکده

libri.jpg
کتابخانه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

به وبگاه کتابخانه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی خوش آمدید​

نسخه موبایل​​​​​​ ​ 25489632452457.jpg​​​​​​​
  کتابخانه دیجیتال​ 589645685255852.jpg​​​​​​​​
   کیو آر کد9895452452567125.jpg 

درباره کتابخانه

آموزشی و پژوهشی 


تماس با کتابخانه:
آدرس :تهران ، بزرگراه شهيد چمران ، خيابان تابناک، ميدان اوين ، دانشگاه شهيد بهشتي ، دانشکده علوم تربيتي و روان شناسي
 
شماره تلفن : 29905320-29905321
 
پست الکترونیکی: feplib@gmail.com
ساعات کار: 8-17
 
همکاران دانشکده :
مسئول کتابخانه : خانم صدیقه عابدی ، کارشناس  ارشد علم اطلاعات ودانش شناسی
کتابدار کتابخانه : آقای سلیمان اسبری ، کارشناس ارشد مدیریت آموزشی